Time Manager

Ceník

Práce (hodinový manžel Plzeň)

Cena za hodinu práce je 200 Kč. První hodina se platí celá, proto si sepište všechny vaše požadavky, aby bylo možno práci co nejlépe naplánovat a zkrátit tak placený čas. Po první hodině bude práce účtována po čtvrt hodinách. Cena se nemění ani o víkendech či svátcích.

Doprava

Doprava po Plzni je 100,-. Do vzdálenějších lokalit včetně příměstských částí (Lhota, Křimice, Červený Hrádek, Litice...) je účtována sazbou 5 Kč/km. Dále účtujeme jen odvoz spotřebičů a jiného odpadu, odvoz při vyklízecích pracích a stěhovacích službách, částka je dohodnuta s klientem individuálně.

Výjezd technika

Pokud si budete přát před započetím vlastních prací konzultaci s technikem (zaměření, poradenství...) je účtována jednorázová sazba - 200 Kč/hod. po Plzni.

 

Materiál

K ceně za práci připočítáme cenu materiálu potřebného k výkonu práce podle předem dohodnuté ceny, nebo účtenky. Jenodrázový nákup materiálu je zpoplatněn částkou 200 Kč.

 

Záloha

Pouze u zakázek nad 1 000 Kč vybíráme zálohu 50 % z celkové částky.

 

 

 
H